Prenumerata

 

„Przegląd Legislacyjny” - info o cenach i prenumeracie

   

Cena egzemplarza kwartalnika „Przegląd Legislacyjny” w 2017 r. wynosi 129,00 zł (w tym 5% VAT)

Cena rocznej prenumeraty w 2017 r.:

 

302,40 zł (w tym 5% VAT) – oferta z 20% rabatem jest ważna do 30 czerwca 2017 r.

340,20 zł (w tym 5% VAT) – oferta z 10% rabatem jest ważna od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące prenumeraty na 2017 r. oraz sprzedaży pojedynczych egzemplarzy czasopisma „Przegląd Legislacyjny” prosimy kierować e-mailowo pod adres prenumerata [at] wolterskluwer.com lub listownie pod adres:

 

Wolters Kluwer S.A.

Dział Obsługi Klienta

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

Szczegółowe informacje na temat prenumeraty czasopisma można uzyskać pod numerem infolinii 0 801 04 45 45, ewentualnie w Sekretariacie Działu Czasopism Wolters Kluwer SA tel. (22) 48 22 535 82 19; 535 82 11.