Rada Legislacyjna

Witamy na stronie Rady Legislacyjnej

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejącym od 1972 roku. 30 czerwca 2018 r. zakończyła się jej XII kadencja.

Obecnie Rada Legislacyjna działa na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. nr 24, poz. 199 ze zmianami) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz.U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).