Kontakt

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Prawny
Zespół Organizazyjno-Prawny 
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Anna Kowalczyk – Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Zespół Organizazyjno-Prawny
sekretarz redakcji kwartalnika „Przegląd Legislacyjny”
(sprawy strony internetowej i kwartalnika "Przegląd Legislacyjny")
e-mail: anna.kowalczyk [at] kprm.gov.pl
tel.:(22) 694 60 32

Beata Wasilewska – podreferendarz (sprawy dotyczące opinii, posiedzeń, konferencji RL)
e-mail: beata.wasilewska [at] kprm.gov.pl
tel.:(22) 694 75 34
fax.:(22)694 73 62