Kwartalnik "Przegląd Legislacyjny"

Zapraszamy do nabywania wydawanego przez KPRM czasopisma „Przegląd Legislacyjny”.
W "Przeglądzie Legislacyjnym" zamieszczane są opracowania naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce legislacji oraz aktualne informacje o pracach Rady Legislacyjnej.

Strony