Rada Legislacyjna

Witamy na stronie Rady Legislacyjnej

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejącym od 1972 roku. 1 września 2018 r. rozpoczęła się jej XIII kadencja. Kadencja trwa 4 lata.

Obecnie Rada Legislacyjna działa na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392, ze zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. z 2011 r., poz. 21).